Wstecz

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego spośród trzech ofert wybrano ofertę konsorcjum firmy „Grontmij Polska" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ziębickiej 35, w Poznaniu oraz „Grontmij Nederland" B.V. z siedzibą De Holle Bilt.

Wartość brutto umowy wynosi: 5.854.536 zł.

W ramach umowy inżynier kontaktu będzie zobowiązany do wykonania usługi:

1) zgodnie z rolą jaką przypisano inżynierowi kontraktu w „Warunkach kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę", w formule „zaprojektuj i wybuduj", obejmującą:

 • budowę sieci tramwajowej o długości ok. 10 km (linia podstawowa Jaroty – Sikorskiego – Obiegowa – Kościuszki – Dworzec Główny z odgałęzieniami do Uniwersytetu i Starego Miasta,
 • budowę zajezdni tramwajowej, na terenie obecnej zajezdni MPK Sp. z o.o.,
 • zakup 13 pociągów tramwajowych, niskopodłogowych, dwukierunkowych, o pojemności ok. 200 pasażerów,
 • wybudowania odcinka planowanej ulicy Obiegowej pomiędzy al. Sikorskiego a al. Piłsudskiego,
 • zaadaptowanie skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej,
 • wybudowania pasów autobusowych o łącznej długości ok. 5 km w pasach drogowych,
 • zrealizowanie systemów ITS (sygnalizacja świetlna, system informacji pasażerów, sterowanie ruchem pojazdów na sieci transportu publicznego, bilet elektroniczny);

2) inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru, zgodnie z postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę, obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, oraz wiedzą techniczną;

3) po zakończeniu realizacji projektu wykonanie badań osiągniętych rezultatów i raportu porealizacyjnego zgodnego z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zadanie inżyniera kontraktu będzie realizowane w następujących etapach:

1) Etap poprzedzający budowę – inżynier kontraktu udzieli pomocy w zakresie:

 • przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • wyboru wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych.

2) Etap realizacji projektu – inżynier kontaktu zobowiązany jest do:

 • pomocy przy realizacji projektu poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w taki sposób, aby nie wystąpiły zbędne przerwy i przestoje w realizacji robót,
 • zarządzania projektem pod względem finansowym.

3) Etap po zakończeniu realizacji – inżynier kontraktu zobowiązany jest do:

 • wykonywania okresowych przeglądów technicznych,
 • udział w kontrolach wykonywanych przez instytucję zarządzającą funduszami europejskimi.

Kolejne etapy realizacji projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie":

 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – II kwartał 2010 rok,
 • przeprowadzenie przetargów realizacyjnych – I kwartał 2010 – II kwartał 2011,
 • prace projektowe – III kwartał 2010 – III kwartał 2011,
 • roboty budowlane, dostawa taboru montaż systemu ITS – III kwartał 2011 - III kwartał 2013.

Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej | Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona tramwaje.olsztyn.eu zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów. Dzieje się tak ponieważ pliki cookies:

Na tramwaje.olsztyn.eu korzystamy z usług internetowych firm trzecich (Facebook, Google, itp.). Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z naszą działalnością.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich:

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Chrome
Opera